Gratis standaard verzending vanaf €100 | Shop nu 24/7 bij Batavia Stad!

Het is belangrijk dat u de tijd neemt om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen, voordat u een of meer producten bestelt door gebruik te maken van onze website. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die u via onze website (www.bataviastad.nl) (of een subdomein) daarvan plaatst en zijn bedoeld om die bestellingen te reguleren. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen u de Verkoper. 

In beginsel koopt u uw producten rechtstreeks van de merken die gevestigd zijn in Batavia Stad Fashion Outlet, terwijl Batavia Stad uw aanko(o)p(en) via de Batavia Stad website alleen faciliteert en de bezorging van uw bestellingen uitvoert. Batavia Stad is dan ook – tenzij zij zelf producten verkoopt – niet betrokken bij de relatie tussen de Verkoper en u als klant, noch in de hoedanigheid van tussenpersoon, noch als partij of vertegenwoordiger van enige partij. Wanneer u producten rechtstreeks bij Batavia Stad koopt, wordt u hierover geïnformeerd door de informatie op onze website en/of tijdens het bestelproces.

Houd er rekening mee dat naast deze algemene voorwaarden ook de voorwaarden van de Verkoper van toepassing kunnen zijn.

Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij willen u daarom aanraden hiermee rekening te houden bij een volgende aankoop en deze algemene voorwaarden steeds te raadplegen voordat u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in het Engels.

1. Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarnaast vermelde betekenis:

Batavia Stad  Batavia Stad Outlet Shopping B.V., opgericht en handelend volgens Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan Bataviaplein 60, 8242 PN Lelystad, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30220831. 
Bezorgkostende kosten voor het vervoer van bestellingen die direct door Batavia Stad – die zorgt voor het vervoer van de Producten als bemiddelaar bij uw aankopen en online bestellingen – aan u in rekening worden gebracht.
Merk  een derde partij, geselecteerd door Batavia Stad, die Producten via de Website aanbiedt aan Klanten.
Klant, U of Uwde natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit met Verkoper met betrekking tot de aankoop van het Product via de Website. 
Loyaliteitspuntendigitale punten die kunnen worden gespaard en ingewisseld op offline en online aankopen van goederen door leden van Fashion Club. Meer gedetailleerde informatie over onze Fashion Club en loyaliteitspunten vind u in onze Fashion Club Algemene Voorwaarden. 
Productde producten die op de Website te koop worden aangeboden en door Verkoper aan Klant worden verkocht. 
Verkoperhet Merk (of Batavia Stad) dat een overeenkomst sluit met Klant over de verkoop van het Product, zoals aangegeven op de betreffende detailpagina van het Product op de Website. 
Websitede website van Batavia Stad, met inbegrip van alle onderliggende webpagina’s, waarmee Klanten toegang krijgen tot de Producten. Batavia Stad exploiteert een platform dat voor natuurlijke personen toegankelijk is ten behoeve van het aangaan van rechtshandelingen. Batavia Stad levert de technische omgeving, in de vorm van een platform, waarmee informatie en advertenties worden overgebracht.

2. Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u op de Website plaatst.

2.2. Batavia Stad kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. De recentste versie van de geldende Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de Website. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op bestellingen die voorafgaand aan de wijzigingsdatum zijn geplaatst.

2.3. Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook illegaal, nietig of ongeldig is of wordt, is die ongeldigheid niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling die een werking heeft die zo dicht mogelijk bij de vervangen bepaling ligt.

3. Klanten – Verkoper: Merken en/of Batavia Stad 

3.1. Wanneer u op de Website een bestelling plaatst voor een Product via of met behulp van de Website, gaat u een overeenkomst aan met de Verkoper. De betreffende Verkoper staat vermeld op de bij het Product behorende detailpagina. De overeenkomst gaat in zodra u een bevestiging via e-mail ontvangt op het e-mailadres dat u aan ons hebt opgegeven.

3.2. Voor zover de Verkoper een Merk is, helpt Batavia Stad uitsluitend detransacties die op de Website worden verricht tussen het Merk en de Klant te faciliteren. In dat geval is Batavia Stad niet de verkoper van het Product en bezit Batavia Stad ook geen intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van eigendom met betrekking tot de Producten. Dit betekent dus dat de overeenkomst die tot stand komt bij een verkoop van Producten, uitsluitend bestaat tussen u en het Merk. Batavia Stad is geen partij bij deze overeenkomst en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit of in verband met de overeenkomst. Bovendien is Batavia Stad geen vertegenwoordiger van het Merk. Het Merk is verantwoordelijk voor de verkoop van de Producten en voor het afhandelen van claims van de Klant of andere zaken voorvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst tussen u en het Merk. Aanvullende of afwijkende voorwaarden kunnen van toepassing zijn. 

Voor zover de Verkoper een Merk is, is Batavia Stad ook verantwoordelijk voor het verzamelen van je bestelling in het center en bezorging via een derde, logistieke partij. Eventuele aanspraken of klachten kunnen bij de klantenservice kenbaar worden gemaakt, een en ander zoals onderstaand beschreven in artikel 12.

 

4. Producten

4.1 De prijs en wezenlijke kenmerken van elk Product zijn te vinden op de Website. Alle prijzen zoals weergegeven op de Website zijn inclusief BTW tenzij expliciet anders aangegeven.

4.2 De Producten die op de Website staan, zijn een selectie van de artikelen die normaal in de fysieke winkels van het Merk verkrijgbaar zijn, of exclusieve online Producten. Batavia Stad geeft echter geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid van de Producten. 

4.3 Hoewel we ernaar streven foto’s op onze Website te plaatsen die een realistische indruk geven van de beschikbare Producten, kunnen deze foto’s afwijken van het werkelijke uiterlijk van de Producten. Wij raden u daarom aan vooral uit te gaan van de beschrijving van het Product of de Producten en van de op de Website vermelde productkenmerken.

4.4 Batavia Stad tracht zo accuraat mogelijk te zijn. Batavia Stad garandeert echter niet dat productbeschrijvingen accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Wanneer een Product niet voldoet aan de beschrijving, is het in ongebruikte staat retourneren van het Product uw enige verhaalsmogelijkheid.

4.5. De Verkoper garandeert dat het Product voldoet aan de overeenkomst, de in de aanbieding vermelde specificatie, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die van kracht waren op de datum waarop de overeenkomst werd gesloten. Indien een of meer geleverde Producten defect zijn of gebreken vertonen en dit/deze niet aan u te wijten is/zijn, kunnen ze worden teruggestuurd naar de Verkoper en ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug, zoals uiteengezet in artikel 7 hieronder.

5. Bestelproces en voorbereiding van bestelling

5.1. Voordat u op de Website een bestelling plaatst voor een Product, raden we u dringend aan alle instructies die tijdens de bestelprocedure worden gegeven, zorgvuldig te lezen, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden.

5.2. Omdat wij uw digitale ervaring zo gemakkelijk mogelijk willen maken kunt u een Product als gastgebruiker of via een persoonlijk account aanschaffen. Wanneer u er liever voor kiest gebruik te maken van een persoonlijk account, dient u zich aan te melden als lid van de Fashion Club. Dit biedt u talloze voordelen, waaronder loyaliteitspunten (meer informatie hierover vindt u in de Fashion Club Voorwaarden). Als u een Product online koopt via uw persoonlijke Fashion Club-account, kunt u bij bepaalde aankopen van de deelnemende Merken loyaliteitspunten sparen en inwisselen.

5.3. Om een Product te kopen, dient u (a) het gekozen Product in uw Winkelmandje op de Website te plaatsen, (b) het bestelformulier in te vullen en uw persoonlijke gegevens te verstrekken en/of te bevestigen, (c) de gewenste leverings- en betaalwijze te kiezen, (d) de Algemene Voorwaarden te accepteren en (e) de bestelling te bevestigen door op ‘betalen’ te klikken. Zodra u de bestelbevestiging hebt ontvangen, is het bestelproces succesvol afgerond. In de bestelbevestiging vindt u onder andere een overzicht van de gekochte Producten, de prijs en betaalwijze, informatie over de levering en leveringskosten, en de contactgegevens van de Verkoper en Batavia Stad. 

5.4. Zodra het online bestelproces is voltooid, zorgen medewerkers in ons centrum ervoor dat de Producten worden opgehaald bij de betreffende winkels en klaar worden gemaakt voor transport op de door u aangegeven verzendmethode. Deze dienst wordt uitgevoerd door Batavia Stad als bemiddelaar van uw online aankoop en aangeboden aan u als ontvanger van deze dienst.

5.5. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat alle gegevens juist zijn die u tijdens het bestelproces verstrekt. Wij zullen de verstrekte (persoonlijke) gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid, dat u op onze Website kunt vinden. 

5.6. De Verkoper of Batavia Stad kan naar eigen goeddunken uw bestelling annuleren in het onwaarschijnlijke geval dat het Product niet leverbaar is of in het geval dat frauduleuze of illegale activiteiten gemeld zijn of vermoed worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, aankopen waarbij het vermoeden bestaat dat deze voor commerciële doeleinden worden gedaan.

5.7. Indien een of meer bestelde Producten niet leverbaar zijn, informeert Batavia Stad u hierover zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval kan de Verkoper of Batavia Stad uw bestelling geheel of gedeeltelijk annuleren voor wat betreft de niet leverbare Producten. Wanneer u vooruitbetaald heeft, ontvangt u het aankoopbedrag voor het betreffende Product of de betreffende Producten terug. Bij betaling achteraf worden uitsluitend de geleverde Producten in rekening gebracht. Indien uw hele bestelling geannuleerd wordt, ontvangt u het volledige aankoopbedrag terug (inclusief eventueel door u betaalde verzendingskosten).

6. Vervoer en levering

6.1. Producten worden geleverd op het door u aangegeven adres binnen Nederland en via de leveringswijze die u bij het bestellen van de Producten hebt gekozen. Gekochte Producten kunnen ook worden afgehaald bij het Information Centre in Batavia Stad, als u deze optie hebt gekozen tijdens het bestelproces.

6.2. Alle informatie over leverbaarheid, verzending of levering van een Product is slechts benaderende (geschatte) informatie en geeft geen bindende of gegarandeerde verzend- of leveringsdata, tenzij uitdrukkelijk anderszins vermeld bij de verzendopties voor het betreffende Product. Indien Batavia Stad tijdens de verwerking van uw bestelling vaststelt dat de door uw bestelde Producten niet leverbaar zijn, stelt Batavia Stad u hiervan in kennis.

6.3. Bij levering van het bestelde Product of de bestelde Producten gaat de eigendom daarvan over van de Verkoper op u. Wij raden u daarom aan na te gaan of het aantal geleverde artikelen overeenkomt met het aantal en soort dat vermeld staat op de pakbon, en of de verpakking en de verzegelingen daarvan intact en vrij van (water)schade zijn en geen andere beschadigingen bevatten.

6.4. Wij streven ernaar het vervoer en het leveringsproces soepel te laten verlopen om het Product of de Producten zo spoedig mogelijk bij u af te laten leveren. Indien u onverwacht beschadigde of onvolledige Producten ontvangt, kunt u contact met ons opnemen via onze klantenservice (zie artikel 12 hieronder). 

7. Herroepings - en terugbetalingsbeleid 

Herroepingsrecht

7.1. Geplaatste bestellingen kunnen niet worden geannuleerd voorafgaand aan verzending. U hebt echter de mogelijkheid een overeenkomst voor een online gekocht Product op elk moment en zonder opgave van redenen binnen veertien (14) kalenderdagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat u het Product of het laatste Product van uw bestelling (indien de bestelling meerdere Producten omvat die afzonderlijk worden geleverd) hebt ontvangen. Dit recht en deze verplichting zijn opgenomen in Artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. 

7.2. Het in artikel 7.1 beschreven herroepingsrecht is bedoeld om klanten de gelegenheid te bieden vast te stellen of het Product geschikt is voor het door hen beoogde doel en of ze het willen behouden. U hebt daarom het recht het Product te gebruiken, maar alleen voor zover dat nodig is om vast te stellen of u het Product wilt behouden, net zoals u zou doen wanneer u het product in een fysieke verkoopruimte zou kopen. Indien wij – nadat u het Product of de Producten hebt geretourneerd – vaststellen dat niet voldaan is aan deze voorwaarde, heeft dit gevolgen voor uw herroepingsrecht, zoals vermeld in artikel 7.8 hieronder.

7.3. U ontvangt het volledige bedrag terug van de prijs die u voor het Product hebt betaald, in overeenstemming met het hierna beschreven terugbetalingsbeleid.

7.4. U dient Batavia Stad in kennis te stellen van uw besluit om uw bestelling te herroepen. U kunt het retourformulier invullen en dit samen met uw bestelling retourneren. Wanneer u geen formulier hebt ontvangen of wanneer het niet meer in uw bezit is, kunt u het formulier hier vinden. U kunt ook onze klantenservice schriftelijk laten weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. Hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken.

7.5. U retourneert de Producten aan Batavia Stad in dezelfde staat als waarin u ze hebt ontvangen, ongebruikt en in de originele verpakking en voor eigen risico en rekening, zonder onnodige vertraging en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u Batavia Stad hebt geïnformeerd over uw herroeping. . Om aan de termijn van de herroeping te voldoen, volstaat het als u de Producten verzendt voor het verstrijken van deze periode van 14 dagen. 

7.6. Indien u een Product of Producten wilt retourneren, dan kunt u een e-mail sturen naar onze klantenservice, bereikbaar via: contact@bataviastad.nl. U ontvangt dan van Batavia Stad een retourlabel, waarmee u uw Product(en) kosteloos kunt retourneren. U kunt Producten die u wenst te retourneren ook zelf terugbrengen bij het Information Centre in Batavia Stad gedurende onze openingstijden. 

7.7. Indien u uw bestelling herroept (zoals hierboven in 7.1 beschreven), vergoedt de Verkoper de aankoopprijs van het Product zonder onnodige vertraging en – behalve in de hieronder beschreven situaties – uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw mededeling hebben ontvangen dat u de overeenkomst wilt ontbinden, maar niet voordat we het (de) geretourneerde Product(en) hebben ontvangen of u het bewijs hebt geleverd dat het (de) betreffende Product(en) geretourneerd is (zijn). Bij herroeping van een gehele bestelling betalen we u ook de verzendkosten terug. De Verkoper gebruikt voor de terugbetaling dezelfde betaalwijze als u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt. 

7.8. U bent wettelijk verplicht de Producten met alle redelijke zorg te behandelen zolang ze in uw bezit zijn. Uw herroepingsrecht geldt alleen voor Producten die in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin u ze hebt ontvangen. Indien u niet aan deze verplichting voldoet, kan Batavia Stad recht hebben op schadeloosstelling door u en het betreffende Product zonder enige terugbetaling aan u retourneren.

7.9. Het herroepingsrecht krachtens Artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op, dan wel vervalt in het geval van overeenkomsten die betrekking hebben op:

         7.9.1. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne indien de verzegeling door u na de levering is verbroken, of die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;

         7.9.2. de levering van Producten die volgens specificaties van de klant vervaardigd zijn of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bijvoorbeeld een gegraveerd of een op andere wijze gepersonaliseerd Product);

         7.9.3. de levering van Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

         7.9.4. een dienst, indien de Verkoper deze al volledig heeft verricht en u vóór het plaatsen van de bestelling hebt verklaard en uitdrukkelijk hebt geaccepteerd dat de Verkoper kon beginnen met het verrichten van de dienst en dat u afstand doet van uw herroepingsrecht zodra de overeenkomst volledig nagekomen is.

7.10. Deze Algemene Voorwaarden laten uw wettelijke rechten als consument onverlet. 

8. Prijs en betaling

8.1. De prijs van de Producten komen overeen met hetgeen staat vermeld op onze Website, behalve indien er sprake is van een evidente fout. Neemt u contact met ons op als u twijfelt over de juistheid van de prijzen op onze Website.

8.2. De prijzen van de Producten op de Website zijn in euro’s en inclusief de wettelijk verschuldigde btw. De kosten van elke leveringswijze staan duidelijk vermeld op de Website en worden ook tijdens het betaalproces duidelijk aangegeven. Deze kosten voor verzending zijn inclusief BTW.

8.3. Prijzen kunnen tussentijds worden gewijzigd. Dergelijke prijswijzigingen gelden niet voor bestellingen die de Verkoper al aan u heeft bevestigd.

8.4. Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de prijs van een Product onjuist vermeld staat op de Website. Batavia Stad kan niet garanderen dat er geen foutief geprijsde Producten op de Website staan. Wanneer vastgesteld wordt dat een Product foutief geprijsd is, en de juiste prijs hoger is dan de prijs die op de Website wordt vermeld, kan Batavia Stad de bestelling weigeren of annuleren en u de gelegenheid bieden het Product tegen de juiste prijs aan te schaffen. Batavia Stad is niet gehouden u het Product tegen de onjuiste (lagere) prijs te leveren. 

8.5. Leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het Product. Als levering van het Product wordt geselecteerd, worden leveringskosten – indien van toepassing – vóór het afrekenen bij de prijs opgeteld. 

8.6. U dient de prijs van de Producten, inclusief eventuele verzendingskosten, te betalen via het betalingsplatform dat gekoppeld is aan onze Website. Ondanks dat uw bankafschrift een betaling aan Batavia Stad toont, zal het betalingsplatform ervoor zorgen dat uw betaling direct bij de Verkoper terecht komt. Voor verdere informatie over de verschillende betaalwijzen verwijzen wij u naar de pagina met veelgestelde vragen.

8.7. Batavia Stad verwerkt geen betalingen. Betalingen worden verwerkt via onze geautoriseerde externe betaalprovider (Stripe). Stripe verzamelt persoonsgegevens die worden verwerkt om de diensten die Stripe aan ons levert mogelijk te kunnen maken, onder meer met het oog op fraude preventie. U kunt meer te weten komen over Stripe en over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerken door hun privacybeleid te raadplegen via https://stripe.com/privacy. Door gebruik te maken van dit betaalplatform gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze provider.

8.8. Na ontvangst van uw bestelling vraagt Batavia Stad om pre-autorisatie op uw creditcard, om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo is om de transactie af te ronden. Het bedrag wordt 48 uur nadat uw bestelling gereed is om te worden opgehaald door de vervoerder, van uw creditcard afgeschreven. Dit betekent dat u uw bestelling in huis hebt voordat het bedrag van uw creditcard wordt afgeschreven. Indien een andere betaalwijze is gekozen, vindt betaling plaats op het moment dat Batavia Stad uw bestelling bevestigt.

8.9. Indien kosten verbonden zijn aan de gekozen betaalwijze, worden deze kosten verwerkt in het totaalbedrag van uw bestelling. De eventuele kosten van een specifieke betaalwijze krijgt u te zien tijdens het bestelproces.

8.10. Ingeval het door u verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden geïnd, wordt de overeenkomst ontbonden en de bestelling geannuleerd.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten, ontwerprechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow, met betrekking tot de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de domeinnaam, software, lay-out, structuur, organisatie en het design van de content van de Website, en enig materiaal dat daarin gereproduceerd en/of beschikbaar gesteld wordt, zoals foto’s, afbeeldingen, illustraties, teksten, video´s, audio, logo’s en handelsmerken, of enige andere content die via de Website beschikbaar wordt gesteld (gezamenlijk genoemd: ‘Content’), zijn eigendom van de Verkoper en/of Batavia Stad en/of VIA Outlets

9.2. De Website is uitsluitend bedoeld voor privé-, persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De Content op deze Website wordt uitsluitend aangeboden voor informatieve en/of promotionele doeleinden.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Voor zover maximaal toegestaan door de wet is de aansprakelijkheid van Batavia Stad met betrekking tot enig Product dat via de Website aangeschaft is, beperkt tot de koopprijs van dat Product. Dit geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Batavia Stad.

10.2. Batavia Stad zal zich naar beste vermogen inspannen om de Website met gepaste zorg beschikbaar te stellen. U aanvaardt dat de Website uitsluitend de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals u die op het moment van gebruik aantreft (op basis van ‘zoals het is’- en ‘zoals beschikbaar’). Batavia Stad garandeert niet dat de Website of een deel daarvan altijd toegankelijk is en zonder onderbrekingen of fouten functioneert. Batavia Stad is niet aansprakelijk voor schade, verlies of kosten als gevolg van of voortvloeiende uit het (tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van content of het niet kunnen bezoeken of gebruiken van de Website.

10.3. Elke aansprakelijkheid van Batavia Stad voor gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van en/of schade aan gegevens, verlies van en/of schade aan software (inclusief software van derden), winstderving, zakelijke verliezen, verlies van verwachte besparingen, verlies van goodwill of reputatie, geldboetes, sancties, juridische kosten en alle overige soortgelijke financiële schade, of schade als gevolg van vorderingen van derden, wordt volledig uitgesloten.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

11.1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (‘Weens Koopverdrag’) worden uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. Alle geschillen, betwistingen of aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en/of (het gebruik van) het Product, worden exclusief en definitief beslecht door de bevoegde civiele rechtbank in Amsterdam. 

12. Klachten en klantenservice

12.1. Wij streven er altijd naar de beste producten en diensten te leveren als redelijkerwijs mogelijk is, en hopen daarom dat u tevreden bent over onze service en plezier hebt van uw aankoop. Als u vragen hebt, een klacht wilt indienen of meer informatie wilt over het gebruik van deze service, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Stuur een e-mail naar contact@bataviastad.nl of bel naar 0320 – 29 29 00, en we zullen zo spoedig mogelijk reageren.

12.2. Indien u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u uw klacht naar de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting (ODR-platform) sturen. Ga daarvoor naar: https://ec.europa.eu/consumers/odr/