Gratis standaard verzending vanaf €100 | Shop nu 24/7 bij Batavia Stad!

Privacybeleid

January 2024

Batavia Stad Fashion Outlet (het "Centrum") hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe het Centrum persoonsgegevens over u verzamelt en gebruikt wanneer u:

• lid wordt van de Batavia Fashion Club;

• zich aanmeldt om marketingcommunicatie van de Fashion Club te ontvangen;

• toestemming geeft voor geo-fencing locatie;

• toestemming geeft voor het ontvangen van pushmeldingen;

• zich aanmeldt om de nieuwsbrief van het Centrum te ontvangen;

• deelneemt aan wedstrijden of prijsvragen die wij organiseren;

• deelneemt aan enquêtes en focusgroepen;

• de website https://bataviastad.nl/ (de "Website") bezoekt en gebruikt;

• een VIP-dagpas aanvraagt;

• ons online winkelplatform gebruikt;

• een gebied van het Centrum betreedt waar wij beveiligingscamera's hebben geplaatst en waar wij via CCTV bezoekersaantallen bijhouden;

• gebruik maakt van de parkeergelegenheid bij het Centrum;

• letsel oploopt of betrokken raakt bij een incident in het Centrum; of

• contact met ons opneemt in verband met één of meer van de bovenstaande zaken.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door om meer te weten te komen over de volgende onderwerpen:

1) Wie zijn wij?

2) Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe deze worden gebruikt en waarom, inclusief de juridische grondslag voor de verwerking ervan door ons;

3) Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

4) Hoe gebruiken wij cookies?

5) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

6) Ons beleid inzake persoonsgegevens van kinderen;

7) Uw rechten;

8) Links naar andere websites;

9) Wijzigingen van dit Privacybeleid;

10) Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 

Wie zijn wij?

De persoonsgegevens die het Centrum van u verzamelt of die u aan het Centrum verstrekt, worden beheerd door een of beide van de volgende bedrijven binnen de VIA Outlets portefeuille:

• Batavia Stad Outlet Shopping B.V., vestigingsadres: Bataviaplein 60 (7e verdieping), 8242 PN Lelystad, Nederland, handelsregisternummer: 32085223 ("Centrum Propco"); en/of

• VIA Outlets B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te WTC Building Schiphol, 4th floor Tower F, Schiphol Boulevard 153, 1118 BG Schiphol, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76586537 ("VIA Outlets B.V.").

Wie de verwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonsgegevens hangt af van de reden van uw interactie met ons. Raadpleeg het gedeelte "Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe deze worden gebruikt en waarom, met inbegrip van de juridische grondslag voor de verwerking ervan door ons" om te begrijpen welke van de hierboven genoemde bedrijven de verwerkingsverantwoordelijke is van de persoonsgegevens die het Centrum van u verzamelt of die u aan het Centrum verstrekt, in verband met elk type interactie waarop dit Privacybeleid van toepassing is.

Verwijzingen in dit Privacybeleid naar "wij" of "ons/onze" zijn verwijzingen naar deze bedrijven.

Elk van de genoemde bedrijven zet zich in voor de bescherming van uw privacy en zijn (afhankelijk van de reden voor uw interactie met ons, zoals hierboven uitgelegd) de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens in de zin van de wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de Europese Unie ("EU") en de Europese Economische Ruimte ("EER"). Als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens hebben wij afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens correct en in overeenstemming met de in de EER toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verwerken. Deze afspraken, die geen invloed hebben op uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, weerspiegelen onze respectieve rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot u, en regelen welke entiteit in de beste positie is om alle verplichtingen ten opzichte van u na te komen.

Als u vragen of verzoeken hebt in verband met uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris van VIA Outlet, door een e-mail te sturen naar: DPO@viaoutlets.com.

1) Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe deze worden gebruikt en waarom

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens over u verwerken. Hierin staat welke persoonsgegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslagis voor de gegevensverwerking en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.

 

 

(A) Fashion Club: Registratie

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij verzamelen de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert voor onze Fashion Club, via onze Website, onze App of in het Centrum, en alle verdere informatie die u verstrekt om uw registratiegegevens van tijd tot tijd bij te werken. Deze informatie omvat uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, land van verblijf, postadres (inclusief woonplaats en postcode), taalvoorkeuren, geslacht en geboortedatum. Als u ons uw persoonsgegevens bij inschrijving niet wilt verstrekken, kunnen wij u helaas niet laten deelnemen aan de Fashion Club.

▪ Verwijzen van een vriend(in) - van tijd tot tijd kunnen wij leden van de Fashion Club belonen voor het verwijzen van een vriend(in). Om deze beloning mogelijk te maken, moeten wij in onze database koppelingen maken en opslaan tussen u en de vriend(in) die u doorverwijst. Deze koppeling wordt alleen gemaakt wanneer het nieuwe lid het registratieproces voltooit.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw lidmaatschap van de Fashion Club te beheren en om u toegang te kunnen bieden tot de verschillende voordelen van de Fashion Club. Deze voordelen omvatten onze nieuwsbrief, de mogelijkheid om te besparen bij deelnemende winkels door tegoed op te bouwen op uw aankopen, en toegang tot speciale aanbiedingen, promoties en kortingen. Wijverwerken uw persoonsgegevens ook om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben actueel en accuraat blijft.

o Wij vertrouwen op het gebruik van persoonsgegevens om een duidelijker beeld te krijgen van onze leden, zowel als groep als individueel, onder andere door het analyseren van uw winkelgedrag (datum/tijd), de voordelen van de Fashion Club die u kiest of waaraan u deelneemt, en de verschillende manieren waarop u met ons communiceert. Dit helpt ons om u een naadloze, relevante en consistente service te bieden, en ook om na te gaan hoe wij de Fashion Club en de informatietechnologiesystemen (inclusief beveiliging) die worden gebruikt om de Fashion Club te beheren, kunnen verbeteren.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hebben verkregen om u marketingberichten te sturen over de voordelen van de Fashion Club, waaronder uitnodigingen om deel te nemen aan speciale evenementen, enquêtes en/of focusgroepen. Zie het gedeelte "Fashion Club: Marketingcommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)" voor meer informatie over uw keuzes op het gebied van marketing.

▪ Daarnaast is het in ons legitieme belang om de persoonsgegevens waarnaar in het bovenstaande gedeelte wordt verwezen te verzamelen en te gebruiken, zodat wij meer inzicht kunnen krijgen in ons ledenbestand en onze diensten en marketingactiviteiten kunnen verbeteren (wat mogelijk ook in uw voordeel zou kunnen zijn).

▪ Het is noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken om de overeenkomst tussen ons en u met betrekking tot uw inschrijving bij de Fashion Club uit te voeren.

Account verwijderen:

▪ Als u niet langer wenst deel te nemen aan Fashion Club, kunt u uw account verwijderen via het gedeelte "Instellingen" van de mobiele applicatie van Fashion Club en "Mijn account verwijderen" selecteren. U kunt ons ook verzoeken om uw gegevens (en daarmee uw account) te verwijderen door een verzoek daartoe in te dienen bij Privacy.Batavia@viaoutlets.com.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Als Fashion Club-lid worden uw gegevens bewaard zolang u actief deelneemt aan het Fashion Club programma. Wij definiëren een actief Fashion Club-lid (een "Actief Fashion Club-lid") als iemand die transacties heeft verricht met behulp van zijn Fashion Club App / kaart of unieke code, en/of een Fashion Club e-mail heeft geopend en/of ons Centrum heeft bezocht (met inbegrip van onze online winkel). Indien u gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar niet langer als een Actief Fashion Club-lid wordt aangemerkt, dan worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en worden uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens uit onze database verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (transactiegegevens en bezoeken aan het Centrum of online aankopen) voor marktonderzoek en analysedoeleinden. Voorafgaand aan de verwijdering wordt u er van in kennis gesteld dat uw account wordt verwijderd.

▪ Als u ons verzoekt om uw account te verwijderen, zullen wij uw gegevens anonimiseren. Uwpersoonsgegevens worden geanonimiseerd in de database, waarbij uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens uit de database worden verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (transactiegegevens, bezoeken aan het Centrum of online aankopen en andere analytische gegevens) voor marktonderzoek en analysedoeleinden.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

VIA Outlets B.V.

Centrum Propco

 

 

 

(B) Fashion Club: Marketingcommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Als onderdeel van de Fashion Club verzamelen wij ook informatie over de aankopen die u doet in het Centrum, waaronder de winkels waar u winkelt en transactiegegevens. Wanneer u ons online platform gebruikt, verzamelen wij ook informatie over gekochte artikelen, de frequentie van de aankopen en transactiegegevens (waaronder de datum, het tijdstip en de waarde van de transactie). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u uw unieke code, lidmaatschapsmail, Fashion Club-kaart of Fashion Club-app in een winkel in het Centrum of online scant of invoert wanneer u een aankoop doet (wij verzamelen deze gegevens om u alle voordelen van de Fashion Club te kunnen bieden). Dit helpt ons om een profiel op te bouwen van uw favoriete merken en producten.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Door interactie met onze diensten kunnen wij de gegevens die u hebt verstrekt gebruiken om vast te stellen in welke producten, merken en stijlen u geïnteresseerd bent, en profilering helpt ons om een profiel op te bouwen van de merken en producten waar u de voorkeur aan geeft. Met dit profiel kunnen wij u op basis van uw eerdere transactieactiviteiten aanbiedingen sturen die zijn afgestemd op uw specifieke voorkeuren. Het betekent ook dat wij niet naar alle leden van onze Fashion Club dezelfde aanbiedingen sturen, zodat u mogelijk niet dezelfde aanbiedingen krijgt als een ander Fashion Club-lid.

▪ Wij verzamelen informatie over de aankopen die u doet in het Centrum en over uw gebruik van onze online diensten en uw bezoeken aan het Centrum (locatiegegevens), zodat wij u alle voordelen van de Fashion Club kunnen bieden en u nuttige informatie kunnen geven die aansluit bij uw behoeften en interesses. Wanneer wij informatie hebben over uw aankopen, kunnen wij op basis van uw aankoopactiviteiten onze voordelen afstemmen op uw voorkeuren, en meer te weten komen over uw favoriete winkels, zodat wij u het soort aanbiedingen kunnen sturen waarin u het meest geïnteresseerd bent. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om de effectiviteit van onze marketingcommunicatie te analyseren, zodat wij de relevantie van de marketingcommunicatie die wij aan u en andere leden verstrekken, steeds kunnen blijven verbeteren

▪ Wij sturen u deze aanbiedingen op geautomatiseerde wijze. Dit betekent verwerking met behulp van bijvoorbeeld softwarecode of een algoritme, waarvoor geen menselijke tussenkomst nodig is.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Wij sturen u alleen persoonlijke aanbiedingen met uw toestemming.

▪ Als u uw toestemming wilt intrekken en geen gepersonaliseerde aanbiedingen meer wilt ontvangen op basis van profilering en geautomatiseerde besluitvorming, kunt u zich afmelden via de link die in elke nieuwsbrief staat vermeld.

▪ Als u het niet eens bent met een geautomatiseerd besluit dat onze technologie met betrekking tot u heeft genomen, kunt u contact met ons opnemen en zullen wij dit voor u onderzoeken (zie het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen?").

▪ Als u zich afmeldt voor het ontvangen van gepersonaliseerde aanbiedingen, zullen wij uw gegevens niet targeten en/of profileren, maar zullen wij nog steeds uw gegevens blijven verzamelen als onderdeel van uw lidmaatschap van de Fashion Club en om onze diensten te verlenen zoals vermeld in het gedeelte "Fashion Club: Registratie" hierboven. Zie ook het gedeelte "Analytics, enquêtes en focusgroepen (marktonderzoek) en reclame" waarin wordt beschreven hoe wij uw gegevens gebruiken voor marktonderzoek en analytische doeleinden.

Bewaartermijn gegevens

▪ Als Fashion Club-lid worden uw gegevens bewaard zolang u een actief Fashion Club-lid bent. Als u gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet langer als actief Fashion Club-lid wordt aangemerkt, worden uw persoonsgegevens geanonimiseerd en worden uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens uit onze database verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (transactiegegevens en bezoeken aan het Centrum of online aankopen) voor marktonderzoek en analysedoeleinden. Voorafgaand aan de verwijdering wordt u er van in kennis gesteld dat uw account wordt verwijderd.

▪ Als u ons verzoekt om uw account te verwijderen, zullen wij uw gegevens anonimiseren. Uwpersoonsgegevens worden geanonimiseerd in de database, waarbij uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens uit de database worden verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (transactiegegevens, bezoeken aan het Centrum of online aankopen en andere analytische gegevens) voor marktonderzoek en analysedoeleinden.

Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

VIA Outlets B.V.

Centrum Propco

 

 

 

(C) Fashion Club: Geo-fencing

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij verwerken locatiegegevens van Fashion Club-leden met behulp van een geo-fencing dienst. Geo-fencing is een locatie-gebaseerde dienst die een virtuele omheining creëert rond of binnen onze winkelcentra. Als u een Fashion Club-lid bent (of de Fashion Club-app gebruikt) en u toestemming hebt gegeven voor locatiebepaling binnen de Fashion Club-app op uw mobiele apparaat, zal onze geo-fencing service detecteren en registreren wanneer u de geo-fencing locatie binnen onze centra binnengaat en verlaat, en hoe lang u in een bepaald gebied van het Centrum verblijft.

▪ Geo-fencing kan uw exacte locatie of toegang tot een bepaalde winkel niet vaststellen.

▪ Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met de winkels of merken die u bezoekt.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ De geo-locatie gegevens worden gecombineerd met gegevens van uw Fashion Club klantenkaart als u deze gebruikt in het Centrum om beloningen te verzamelen om de bestedingswaarde en het merk/de winkel vast te stellen. Op basis van deze informatie bepalen wij welke (toekomstige) beloningen, kortingen en/of vouchers wij aan u als Fashion Club-lid kunnen aanbieden.

▪ Wij kunnen ook bepalen wanneer u het Centrum hebt bezocht zonder een transactie te verrichten of zonder uw klantenkaart te gebruiken, om u aanbiedingen of informatie over het Centrum en/of merken te sturen.

▪ Wij kunnen de geo-locatiegegevens ook gebruiken om Fashion Club-leden die het Centrum hebben bezocht na hun bezoek een enquête te sturen.

▪ Wij kunnen u het bovenstaande toesturen via pushmeldingen tijdens of na uw bezoek aan het Centrum. Lees voor meer informatie over onze marketingcommunicatie "Fashion Club: Marketingcommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)" en "Pushmeldingen".

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Geo-locatiegegevens via het mobiele apparaat van een Fashion Club-lid worden automatisch door het apparaat verzameld wanneer u toestemming hebt gegeven voor locatietrackingdiensten op uw apparaat. Daardoor houdt u zelf de volledige controle over het verzamelen van locatiegegevens.

▪ U hebt het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken met werking voor de toekomst door de desbetreffende instellingen op uw apparaat aan te passen.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Als Fashion Club-lid worden uw gegevens bewaard zolang u een actief Fashion Club-lid bent.

▪ Als u niet geregistreerd bent als Fashion Club-lid, slaan wij geen geo-locatie van u op. Alle gegevens worden lokaal op uw apparaat opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor ons. Als u een geo-fencedgebied binnengaat, kan uw apparaat u automatisch een pushmelding of een in-app-bericht sturen (lees voor meer informatie het gedeelte "Pushmelding").

Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

▪ VIA Outlets B.V.

▪ Centrum Propco

 

 

(D) Fashion Club: Pushmelding

 

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Als u de Fashion Club App hebt gedownload, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u pushmeldingen te sturen op uw mobiele apparaat om u de laatste aanbiedingen en het laatste nieuws te sturen, afgestemd op uw voorkeur.

▪ Als u een Fashion Club-lid bent, doen wij dat op basis van de geo-fencing gegevens en uw transacties en winkelgedrag (lees "Fashion Club: Geo-fencing" en "Fashion Club: Marketingcommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)" voor meer informatie).

▪ Als u niet bent geregistreerd als Fashion Club-lid maar toch gebruik maakt van de Fashion Club App, ontvangt u alleen pushmeldingen op basis van geo-fencing gegevens als u toestemming heeft gegeven voor het volgen van uw locatie, en analytische gegevens over uw gebruik van de Fashion Club App (d.w.z. waar u op heeft geklikt).

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ U ontvangt alleen pushmeldingen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

▪ U kunt te allen tijde uw voorkeuren voor pushmeldingen beheren of deze meldingen uitschakelen door de instellingen voor meldingen in de App of in de apparaat-instellingen van uw mobiele apparaat uit te schakelen.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Als Fashion Club-lid worden uw gegevens bewaard zolang u een actief Fashion Club-lid bent. Als u niet geregistreerd bent als Fashion Club-lid, slaan wij geen geo-locatie gegevens van u op. Alle gegevens worden lokaal op uw apparaat opgeslagen en zijn niet toegankelijk voor ons.

Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

▪ VIA Outlets B.V.

▪ Centrum Propco

 

 

 

(E) Nieuwsbrief (voorheen het VIP-programma) en inclusief onze handelsnieuwsbrief, als u zich aanmeldt om deze op zichzelf te ontvangen en u zich niet aanmeldt als lid van de Fashion Club.)

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief en alle verdere informatie die u verstrekt om uw registratiegegevens van tijd tot tijd bij te werken. Deze informatie omvat uw naam, e-mailadres, geslacht en geboortedatum. Als u zichinschrijft voor onze nieuwsbrief, dan verzamelen wij ook uw bedrijfsnaam en telefoonnummer.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

o u te voorzien van onze nieuwsbrief (inclusief onze handelsnieuwsbrief als u zich daar specifiek voor hebt aangemeld);

o u meer relevante informatie te bieden op basis van de informatie die u ons hebt verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief (als u toestemming hebt gegeven voor gepersonaliseerde aanbiedingen);

o u te informeren over evenementen, speciale aanbiedingen, promoties en andere relevante zaken met betrekking tot het Centrum;

o voor onderzoek en analyse, inclusief het uitnodigen van u om deel te nemen aan enquêtes of focusgroepen die door ons of door derden namens ons worden uitgevoerd: Wij voeren onderzoek en analyses uit om de nieuwsbrief te verbeteren. Als u ons echter laat weten dat u niet wilt dat wij contact met u opnemen over enquêtes of focusgroepen, zullen wij deze keuze respecteren. Dit heeft geen invloed op uw abonnement op de nieuwsbrief; en

o onze database van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief te beheren: wij gebruiken uw persoonsgegevens om u op de hoogte te stellen van wijzigingen van onze nieuwsbriefservice. Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u hebben actueel en accuraat blijft.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Wij verwerken uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen met als doel u informatie te sturen over het laatste nieuws, speciale evenementen, aanbiedingen, promoties en andere voordelen in het Centrum. Zie het gedeelte "Fashion Club: Marketingcommunicatie en geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering)" voor meer informatie over uw keuzes op het gebied van marketing. U kunt u op elk moment uitschrijven en uw toestemming voor deze service intrekken door u af te melden via de link die in elke nieuwsbrief staat vermeld.

Bewaartermijn gegevens:

Als nieuwsbrief-lid worden uw gegevens bewaard zolang u actief onze e-mailberichten opent en bekijkt. Als u gedurende een onafgebroken periode van drieënhalf jaar als inactief lid wordt aangemerkt, worden uw persoonsgegevens in de database geanonimiseerd en worden uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens uit de database verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (analytische gegevens) voor marktonderzoek en analysedoeleinden. Voorafgaand aan de verwijdering wordt u er van in kennis gesteld dat uw account wordt verwijderd.

Als u ons verzoekt om uw account te verwijderen, zullen wij de informatie anonimiseren. Uwpersoonsgegevens worden geanonimiseerd en uw naam, e-mailadres en andere identificeerbare gegevens worden uit de database verwijderd. Wij bewaren geanonimiseerde gegevens (analytische gegevens) voor marktonderzoek en analysedoeleinden.

Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

VIA Outlets B.V.

Centrum Propco

 

 

 

(F) Wedstrijden en prijsvragen

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij verzamelen de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of prijsvraag die wij organiseren. Deze gegevens kunnen verschillen afhankelijk van de soort wedstrijd of prijsvraag die wij organiseren, maar omvatten waarschijnlijk uw naam (voor- en achternaam), e-mailadres, mobiele nummer en postadres.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om de wedstrijd of prijsvraag waaraan u meedoet uit te voeren en u te informeren over de uitslag.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u. Om de wedstrijd of prijsvraag uit te voeren.

Bewaartermijn gegevens:

Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de wedstrijd of prijsvraag en worden vervolgens verwijderd nadat de winnaar van de wedstrijd of prijsvraag bekend is gemaakt. De gegevens van de winnaar (en eventuele runner-up) kunnen worden bewaard totdat de prijs van de wedstrijd of prijsvraag is geïnd, of is gebruikt als de prijs een reis of evenement is, waarna de gegevens worden verwijderd.

Als u lid bent van de Fashion Club, bewaren wij uw gegevens zoals hierboven beschreven in het gedeelte "Fashion Club: registratie / bewaartermijn gegevens".

Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

Fashion Club wedstrijden en prijsvragen: VIA Outlets B.V.

Alle lokale wedstrijden en prijsvragen: Centrum Propco

 

 

 

(G) Analytics, enquêtes en focusgroepen (marktonderzoek) en reclame

 

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij combineren de persoonsgegevens die wij over u verzamelen via de verschillende kanalen die u gebruikt om met ons te communiceren (bijvoorbeeld door op onze Website te surfen, door u in te schrijven voor de nieuwsbrief of de Fashion Club, door gebruik te maken van ons online winkelplatform en door contact met ons op te nemen). Daarnaast kunnen wij de informatie die wij over u hebben combineren met informatie over u die in het bezit is van onze geselecteerde partners en/of verkooppunten wanneer u ermee hebt ingestemd dat zij uw informatie met derden mogen delen.

▪ Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verzamelen als u ervoor kiest om deel te nemen aan een enquête of focusgroepen die door ons of door een derde namens ons worden uitgevoerd.

E-mailanalyse: Wij hebben functies voor het volgen van e-mails en links in onze e-mails opgenomen door een kleine transparante afbeeldingspixel in de uitgaande e-mail op te nemen. Als de e-mail wordt geopend, hebben wij toegang tot bepaalde informatie, zoals de voor- en achternaam van de ontvanger; het e-mailadres van de ontvanger; het onderwerp van de e-mail; datum en tijd waarop de e-mail is verzonden; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen; bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft geopend nadat deze is ontvangen; tijdstempel van elke e-mailopening; de geschiedenis van de keren (aantal, datum en tijd) dat de ontvanger de ontvangen e-mail heeft geopend; IP-adres vanaf waar de e-mail is geopend; browser en besturingssysteem gebruikt door de ontvanger die de e-mail heeft geopend; aantal links in de e-mail; tekst en URL van die links; aantal keren dat de ontvanger op elk van deze links heeft geklikt; tijdstempel van elke klik op de link; IP-adres vanaf waar op de link is geklikt en browser en besturingssysteem gebruikt door de persoon die op de linkheeft geklikt.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij voeren onderzoek en analyses uit om de Fashion Club en andere diensten te verbeteren door uw behoeften, ervaringen en wensen te evalueren. Wij doen dit op een geaggregeerd niveau.

▪ Door interactie met onze diensten kunnen wij de gegevens die u hebt verstrekt gebruiken om vast te stellen in welke producten, merken en stijlen u geïnteresseerd bent, en profilering helpt ons om een profiel op te bouwen van de voorkeurmerken en -producten van onze gasten.

▪ Wij verzamelen informatie over de aankopen die u doet in het Centrum en over uw gebruik van onze online diensten, zodat wij de effectiviteit van onze marketingcommunicatie kunnen analyseren en de relevantie van de communicatie die wij aan u en andere gasten verstrekken steeds kunnen blijven verbeteren.

▪ Wij gebruiken uw gegevens ook voor marktonderzoek en gegevensanalyse om de volgende redenen:

o Gebruikerssegmentatie - classificatie van verschillende doel- en gebruikersgroepen en hun winkelinteresses en gebruiksgewoonten (inclusief bevindingen over demografische interesses en gewoonten).

o Adverteren naar bestaande klanten, waaronder het uitvoeren van direct-marketing (nieuwsbrieven).

o Het monitoren van het succes van reclamecampagnes.

o Gebruiksanalyses of -diensten.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Het is in ons legitieme belang om dit te doen zodat wij een duidelijker beeld kunnen vormen van ons klantenbestand en wij als gevolg daarvan onze diensten en marketingactiviteiten kunnen verbeteren (waar u ook voordeel van zou kunnen hebben).

E-mailanalyses: De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die wij nastreven, om het bereik en de effectiviteit van de door ons verzonden e-mails te analyseren.

Bewaartermijn gegevens: Gegevens worden afhankelijk van de herkomst bewaard gedurende de termijn vermeld in de andere gedeelten van dit Privacybeleid. Als u meer informatie wilt of gegevens wilt opvragen, kunt u contact met ons opnemen door uw verzoek te sturen naar Privacy.Batavia@viaoutlets.com.

Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

▪ VIA Outlets B.V.

▪ Centrum Propco

 

 

 

(H) Gebruik van en toegang tot de website

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij genereren en verzamelen automatisch informatie over u wanneer u onze Website bezoekt of onze Fashion Club applicatie (App) gebruikt, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer specifieke informatie. De informatie die wij over u verzamelen omvat:

o Technische gegevens, zoals uw internetprotocoladres (IP-adres) (dit is een uniek nummer waarmee wij uw apparaat kunnen herkennen) en andere identificatoren, browsertype, -versie en -instellingen, met inbegrip van de tijdzone en taalinstellingen, de wereldwijde geografische locatie op nationaal niveau of op het niveau van een stad, browser plug-intypes en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang tot de Website te krijgen.

o Gebruiksgegevens, zoals welke pagina's u bezoekt, of u een terugkerende bezoeker bent, de tijd die u op onze Website doorbrengt, de activiteit op uw account (als u er een hebt), met inbegrip van opslaggebruik en het aantal aanmeldingen, welke gegevens aan u werden getoond, met welke gebruikersinterface-elementen (UI) u interactie had, met inbegrip van knoppen en links, evenals informatie over uw social media-profielen die wij verzamelen via plug-ins voor social media. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer specifieke informatie over onze cookies en vergelijkbare technologieën.

 

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij verwerken uw persoonsgegevens om beter te begrijpen hoe u onze Website of App gebruikt, en om deze te kunnen aanbieden, onderhouden en verbeteren. Dit kan ons bijvoorbeeld in staat stellen om inhoud correct weer te geven en onze Website en App beter te beveiligen.

▪ Wij verwerken informatie over u om te weten te komen wat uw voorkeuren zijn. Dit helpt ons om u een gepersonaliseerde en geoptimaliseerde online ervaring te bieden, bijvoorbeeld door uw instellingen te onthouden, zoals uw voorkeurstaal, en door u advertenties aan te bieden die op uw interesses zijn afgestemd. Wij zijn hierdoor ook in staat om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de advertenties die wij u aanbieden.

▪ Wij gebruiken tools en plug-ins van social media-platforms op onze Website. Hiermee kunt u inloggen via uw social media-profiel en informatie over onze Website delen met anderen. Bovendien stelt het ons in staat om de informatie te verkrijgen die u hebt gedeeld op uw social media-profielen. Wij wijzen u erop dat wij weliswaar gebruikmaken van verschillende social media-platforms en verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze Website die via die platforms wordt gedeeld, maar dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het beheer van die platforms. Voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt door deze social media-platforms, verwijzen wij u naar de informatie die al beschikbaar is op de website van de leveranciers van die platforms.

▪ Met uw toestemming gebruiken wij de zogeheten Meta Pixel op onze Website om ervoor te zorgen dat onze advertenties op de Meta Apps (waaronder Facebook en Instagram) overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers. Dienovereenkomstig gebruiken wij de Meta Pixel om onze advertenties weer te geven aan Meta-gebruikers die interesse hebben getoond in onze Website of die specifieke kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald door de bezochte Website) die wij doorgeven aan Meta (zogeheten "custom audiences").

o Met de Meta Pixel kunnen wij ook de effectiviteit van onze Meta advertenties bijhouden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze Website nadat ze op een van onze Meta advertenties hebben geklikt.

o Omdat de Meta Pixel in onze Website is geïntegreerd, maakt u browser nadat u hebt ingestemd met het gebruik van de Meta Pixel via onze cookiebanner automatisch een verbinding met de Meta server. Als u geregistreerd bent bij een Meta-service, kan Meta het bezoek ook toewijzen aan uw account. De verwerking van uw persoonsgegevens door Meta valt onder Meta'sPrivacybeleid. Specifieke informatie en details over de Meta Pixel zijn ook te vinden op het Meta Helpcentrum.

o Wij zijn samen met Meta (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) verantwoordelijk voor het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens in dit proces. Daarom hebben wij een overeenkomst gesloten met Meta voor ons gezamenlijke beheer, die u hier kunt vinden. In deze overeenkomst zijn de respectieve verantwoordelijkheden vastgelegd voor het nakomen van onze verplichtingen onder de AVG. Wij zijn met Meta overeengekomen dat Meta optreedt als belangrijkste contactpunt voor de uitoefening van rechten van betrokkenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via de Meta Pixel.

o U kunt uw toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens door de Meta Pixel en het gebruik van uw persoonsgegevens voor het weergeven van Meta advertenties op elk gewenst moment intrekken door de Meta Pixel uit te schakelen. Dat kan via de Cookie-instellingen.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Wij baseren het gebruik van uw persoonsgegevens op ons legitieme belang om onze Website en App aan te bieden en te beveiligen en om de andere hierboven genoemde verwerkingsdoeleinden na te streven.

▪ In sommige omstandigheden baseren wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw (expliciete) toestemming, zoals wanneer wij uw ervaring personaliseren. Hoewel u het recht hebt om op elk gewenst moment uw toestemming te weigeren of in te trekken, dient u er rekening mee te houden dat de service hierdoor mogelijk niet naar behoren functioneert.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarom is de bewaartermijn van de gegevens afhankelijk van het beoogde doel. Als u meer informatie wilt of gegevens wilt opvragen, kunt u contact met ons opnemen door uw verzoek te sturen naar Privacy.Batavia@viaoutlets.com.

▪ Raadpleeg ons Cookiebeleid https://bataviastad.nl/cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van onze cookies en vergelijkbare technologieën.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

(I) VIP-dagpas

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Als u uw VIP-dagpas elektronisch wilt ontvangen, hebben wij uw naam en e-mailadres nodig omu uw online pas te kunnen toesturen. Wij vragen u ook om te bevestigen vanuit welk land u reist en welke reisorganisatie u op de hoogte heeft gebracht van de VIP-dagpas.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij verwerken uw gegevens (naam en e-mailadres) om u uw elektronische VIP-dagpas toe te sturen. Daarnaast verwerken wij informatie over het land waar u vandaan komt en het reisbureau dat u over de VIP-dagpas heeft geïnformeerd om onze toeristische gastenbasis en de prestaties van onze lokale partners te kunnen beoordelen.

▪ Wij kunnen u na uw bezoek aan het Centrum ook een enquête sturen.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ De verwerking van uw naam en e-mailadres is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst om u te voorzien van uw elektronische VIP-dagpas.

▪ Het is in ons legitiem belang om informatie te analyseren over het land waar u vandaan komt en het reisbureau waar u geïnformeerd bent over de VIP-dagpas.

▪ Voor onderzoek en analyse, inclusief het uitnodigen om deel te nemen aan een enquête uitgevoerd door ons of door derden namens ons: wij voeren onderzoek en analyse uit om het VIP-dagpasprogramma te verbeteren. Zie ook het gedeelte "Analytics, enquêtes en focusgroepen (marktonderzoek) en Adverteren" waarin wordt uitgelegd hoe wij uw gegevens gebruiken voor marktonderzoek en analytische doeleinden.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Maximale termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de elektronische VIP-dagpas naar u is verzonden.

Verwerkingsverantwoordelijken van uw persoonsgegevens:

▪ VIA Outlets B.V.

▪ Centrum Propco

 

 

 

(J) Online winkelen

 

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wanneer u onze webshop gebruikt en een product koopt in een van onze merkwinkels, verzamelenwij uw winkelgegevens. Dit is afhankelijk van de aankoop. Wij verwerken de gegevens die u verstrekt wanneer u een product bestelt, zoals contactgegevens, aflever- en factuuradres, betaalmethode en factuurgegevens en bestelinformatie.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan verplichtingen in verband met de aankoop van een product, met inbegrip van de verwerking van uw betaling, levering aan huis, retourzending en restitutiebeheer. Voor dezelfde doeleinden zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de merken waarvan u producten koopt.

▪ Wij verwerken uw gegevens ook voor fraudepreventie om ons, onze merken en andere gebruikers te beschermen tegen misbruik van gegevens. Door gebruik te maken van de gegevens die u verstrekt, kunnen wij op basis van uw winkel- en andere gedragingen bij externe kredietbureaus en andere dienstverleners controleren of er frauduleuze activiteiten hebben plaatsgevonden. Daarnaast kunnenwij ook kredietcontroles op u uitvoeren om wanbetalingen en andere frauduleuze activiteiten te voorkomen.

▪ In het geval van een betalingsachterstand of wanneer openstaande facturen niet worden voldaan, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan een incassodienstverlener om de schuld te innen.

▪ We gebruiken uw e-mailadres om u een bericht te kunnen sturen met het verzoek ons van feedback te voorzien over uw aankoopervaring in onze online shop.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst.

▪ Het is in ons legitiem belang om uw e-mailadres te verwerken met als doel om u om feedback te vragen zoals hierboven omschreven. Hierdoor krijgen wij beter inzicht in hoe klanten onze service ervaren en zijn wij in staat om onze services op basis van deze feedback verder te verbeteren.

Bewaartermijn gegevens: uw gegevens worden verwijderd na: (a) 24 maanden om een eventuele aankoopgarantieperiode te dekken, en (b) een periode van jaren voor belastingdoeleinden (of een andere wettelijk vereiste termijn). De koppeling tussen uw e-mailadres en de door u gegeven feedback wordt voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

(K) Een gebied van het Centrum betreden waar wij beveiligingscamera's hebben geplaatst (met uitzondering van CCTV in de winkel)

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij gebruiken beveiligingscamera's in het Centrum in beperkte gebieden waar wij een behoefte hebben vastgesteld en waar andere oplossingen niet effectief zijn om de doelen te bereiken die in het onderstaande gedeelte worden beschreven. Dit betekent dat als u het Centrum bezoekt, u op beveiligingscamera’s kunt worden vastgelegd.

▪ Er zijn opvallende borden in de gebieden waar de beveiligingscamera's worden gebruikt.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ In het Centrum worden beveiligingscamera's gebruikt om toezicht te houden op de veiligheid van het Centrum, om de veiligheid van bezoekers en personeel in het Centrum te waarborgen en om criminaliteit te voorkomen en op te sporen. Voor alle duidelijkheid: CCTV in winkels valt niet onder ons gebruik van beveiligingscamera's. Voor meer informatie over CCTV in winkels kunt u het Privacybeleid van de desbetreffende winkels raadplegen.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Het is in ons legitieme belang om de persoonsgegevens waarnaar hierboven wordt verwezen te verzamelen en te gebruiken, zodat wij een veiligere en beter beveiligde omgeving kunnen bieden aan bezoekers en personeel van het Centrum en om onze eigendommen en die van VIA Outlets te beschermen.

▪ Wij benadrukken hier dat de toegang tot de beelden van de beveiligingscamera's beperkt is tot bevoegd personeel van VIA Outlets, onze verzekeringsmaatschappijen en onze leverancier van beveiligingsdiensten die toegang nodig hebben om de in het bovenstaande gedeelte beschreven doeleinden te bereiken. Daarnaast wordt onder bepaalde omstandigheden toegang tot de beelden verleend aan wetshandhavingsinstanties om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

Bewaartermijn gegevens: Gegevens worden maximaal 30 dagen bewaard, behoudens indien deze gegevens nodig zijn om claims te verwerken of rechten uit te oefenen, in welk geval de informatie wordt bewaard tot het verlopen ervan.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

(L) Volgen van bezoekersaantallen via CCTV

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

▪ Wij gebruiken technologie die meerdere kenmerken volgt via onze CCTV’s die bij de ingang van ons centrum en in het Centrum en de winkels zijn geplaatst. Deze paragraaf specificeert welke persoonsgegevens van u door ons worden verwerkt, voor welk(e) doel(en) en op welke juridische grond(en) wij ons baseren voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens.

▪ Via de CCTV's analyseren wij onze gasten automatisch in realtime om statistische inzichten te krijgen in de reacties en het gedrag van ons winkelend publiek:

o leeftijd (schatting)

o geslacht

o verblijftijd

o kledingkleur

Op basis van de bovenstaande geschatte kenmerken leggen wij geaggregeerde, statistische informatie vast over:

o het aantal bezoeken (tellingen bij binnenkomst en bij vertrek)

o demografische gegevens van bezoekers (geslacht en leeftijd)

o bezoekerspaden voor verschillende verdiepingen

o bezetting van bezoekers in gespecificeerde gebieden

o dezelfde dag unieke/terugkomende gasten

o gemiddelde tijd doorgebracht in zone

o cross-conversie gegevens.

▪ Alle verzamelde gegevens worden anoniem opgeslagen en gebruikt voor statistische en analytische doeleinden. Er worden geen beelden opgenomen of opgeslagen, en daarom kunnen er geen unieke identificeerbare gegevens uit worden gehaald. Beelden van de camerasensoren worden binnen korte tijd in realtime omgezet in statistische gegevens. Dit betekent ook dat uwbeeld wordt vertaald naar een hashwaarde (een unieke numerieke waarde) wanneer de videostream wordt verwerkt, en alleen de hashwaarde wordt 24 uur lang opgeslagen voor verwerking van terugkomende bezoekers. Dit betekent dat het systeem één dag lang de gasten in het Centrum kan herkennen. Dit is nodig om een realistisch beeld te krijgen van het aantal bezoeken en looproutes in het Centrum.

▪ Gedurende de eerste twee weken dat het AI-systeem functioneert, wordt de videofeed opgeslagen om kwaliteitsborging uit te voeren en de nauwkeurigheid van het systeem te verbeteren. Dit is een eenmalige procedure. Hoewel de gezichtsbeelden gedurende 3 dagen worden opgeslagen, vindt de gegevensverwerking alleen plaats voor kwaliteitsborging en niet om u op welke wijze dan ook te identificeren of te targeten.

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens voor deze korte periode is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk het creëren van anonieme statistische en analytische gegevens om inzicht te krijgen in ons winkelpubliek en om de winkelervaring van onze gasten te verbeteren, en éénmaal voor kwaliteitsborging. Als wij bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe onze gasten zich door het Centrum bewegen en de gemiddelde tijd die ze op een bepaalde locatie doorbrengen, kunnen wij de merkenmix verbeteren, winkels en faciliteiten op een bepaalde manier positioneren en op een specifieke locatie binnen het Centrum entertainment aanbieden. Met de anonieme statistische en geaggregeerde gegevens kunnen wij u niet identificeren of beelden van u reconstrueren. Bovendien worden de gegevens op geen enkele manier gebruikt om u of een van onze gasten te targeten. Als u meer informatie wilt over de balanstest die wij in deze context hebben uitgevoerd, kun u contact met ons opnemen.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

▪ De hierboven beschreven technologie wordt ons geleverd door Deep North. Daarnaast maken wij gebruik van een externe hostingprovider voor de opslag en het beheer van de gegevens. Op de verwerking door deze dienstverleners is een zogeheten gegevensverwerkingsovereenkomst van toepassing, waarin wij hebben vastgelegd dat de dienstverlener de persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerkt.

▪ Het is mogelijk dat Deep North's werknemers en opdrachtnemers buiten de Europese Economische Ruimte (EER), in dit geval de Verenigde Staten en India, toegang moeten hebben tot ruwe videobeelden voor kwaliteitsborging. Om te voldoen aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming rond internationale gegevensoverdracht, staan wij dienstverleners buiten de EER alleen toe om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met eenovereenkomst die is gesloten tussen VIA Outlets en de dienstverlener, waarin de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn opgenomen, die ervoor zorgen dat er adequate regelingen voor gegevensbescherming worden getroffen (artikel 46, lid 1, onder c) AVG). Voor meer informatie over waar en hoe het betreffende document kan worden ingezien of verkregen, kunt u contact met ons opnemen.

Wat zijn uw rechten?

▪ Onder de AVG hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan. Aangezien de gegevens die door ons worden verwerkt anoniem worden opgeslagen en gebruikt en er geen afbeeldingen worden geregistreerd of opgeslagen, zullen wij niet in staat zijn om u te identificeren mocht u een beroep doen op uw rechten onder de AVG. Als de doeleinden waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt niet of niet langer de identificatie van een betrokkene vereisen, is de verwerkingsverantwoordelijke niet verplicht om aanvullende informatie bij te houden, te verwerven of te verwerken om de betrokkene te identificeren met als enige doel om te voldoen aan de AVG (artikel 11 AVG). In dergelijke gevallen zijn de artikelen 15 tot en met 20 AVG niet van toepassing met betrekking tot uw rechten.

Bewaartermijn gegevens

▪ Wij bewaren persoonlijk identificeerbare informatie alleen zo lang als redelijkerwijs nodig is om deze te vertalen naar de anonieme, geaggregeerde, statistische en analytische gegevens. Zoals hierboven vermeld, worden er geen beelden opgenomen of langer dan dat bewaard. Daarom kunnen er achteraf geen unieke identificeerbare gegevens uit worden gehaald. Beelden van de camerasensoren worden binnen korte tijd in realtime omgezet in statistische gegevens. Het videobeeld wordt binnen 10 minuten weggegooid zonder opslag van uw gezichtsbeelden, en alle hashwaarden worden binnen 24 uur verwijderd.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

(M) Gebruik van de parkeerfaciliteiten bij het Centrum

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ Wij maken gebruik van een kentekenherkenningssysteem op de parkeerplaats bij het Centrum waarwij een behoefte hebben vastgesteld en waar andere oplossingen niet effectief zijn om de in het onderstaande gedeelte beschreven doelen te bereiken. Dit betekent dat als u gebruik maakt van de parkeerfaciliteiten bij het Centrum uw kenteken wordt geregistreerd.

▪ Er zijn prominente borden in de gebieden waar het kentekenherkenningssysteem wordt gebruikt.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Op de parkeerplaats van het Centrum wordt een systeem voor kentekenherkenning gebruikt om criminaliteit te voorkomen en op te sporen.

▪ Daarnaast verzamelen wij informatie over het land waarin uw voertuig geregistreerd staat om een statistische analyse te maken van de geografische aantrekkingskracht van het Centrum en om een duidelijker beeld te krijgen van ons klantenbestand als groep. Dit helpt ons te bepalen hoe wij het Centrum kunnen verbeteren en bezoekers van het Centrum beter van dienst kunnen zijn.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Het is in ons legitieme belang om de persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken waarnaar in het bovenstaande gedeelte wordt verwezen, zodat wij een veiligere en beter beveiligde omgeving kunnen bieden aan bezoekers en personeel, en een beter inzicht kunnen krijgen in ons klantenbestand als groep, zodat wij het Centrum kunnen verbeteren.

▪ Wij benadrukken dat de toegang tot het kentekenherkenningssysteem beperkt is tot bevoegd personeel van VIA Outlets en onze leverancier van beveiligingsdiensten die toegang nodig hebben om de doelen te bereiken die zijn beschreven in de opsommingstekens in het bovenstaande gedeelte. Daarnaast wordt onder bepaalde omstandigheden aan wetshandhavingsinstanties toegang tot het systeem verleend om misdrijven te voorkomen en op te sporen.

▪ Ander geautoriseerd personeel van VIA Outlets heeft toegang tot geaggregeerde informatie over de herkomst van de bezoekersauto's, maar niet tot de onderliggende kentekens.

Bewaartermijn gegevens: Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk (in het geval claims dienen te worden verwerkt of rechten dienen te worden uitgeoefend, worden de gegevens bewaard tot het verlopen daarvan).

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

(N) Gezondheids- en veiligheidsmanagement

Soorten persoonsgegevens:

▪ Als u een incident hebt op ons Centrum dat te maken heeft met gezondheid of veiligheid, kunnen wij informatie over u verzamelen zodat wij u kunnen ondersteunen, en om contact op te nemen met onze verzekeraars als er een claim wordt ingediend. Wij kunnen ook informatie over u verzamelen als u getuige bent van een incident. De gegevens die u verstrekt, kunnen het volgende omvatten:

o Contactgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;

o Gegevens over eventueel letsel als gevolg van een incident.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om redenen van gezondheid en veiligheid en incidentenbeheer.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en om verzekeringsclaims te verwerken die voortvloeien uit een incident in het Centrum. Daarnaast kunnen wij deze gegevens op uw verzoek verwerken. Wanneer wij cookies of andere technologieën gebruiken die informatie op uw apparaat kunnen opslaan en die niet absoluut noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, verwerken wij uw persoonsgegevens nadat wij uw toestemming daarvoor hebben verkregen. Zie voor meer informatie ons Cookiebeleid https://bataviastad.nl/cookiebeleid.

Bewaartermijn gegevens:

▪ Informatie wordt verwijderd nadat de claim wettelijk is verlopen.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

(O) Contact opnemen met ons

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen:

▪ U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder andere via het contactformulier op de website, onze social media-kanalen, per e-mail, WhatsApp, sms en per telefoon. Als u contact met ons opneemt, kunnen wij een dossier bijhouden van die correspondentie en van alle persoonsgegevensdie u verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Doel van de verwerking (hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken):

▪ Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw communicatie.

▪ Wij gebruiken uw e-mailadres om uw een bericht te kunnen sturen met het verzoek ons van feedback te voorzien over hoe u de interactie met onze klantenservice hebt ervaren.

Juridische grondslag voor verwerking:

▪ Het is in ons legitieme belang om de persoonsgegevens waarnaar in het bovenstaande gedeelte wordt verwezen te verzamelen en te gebruiken, zodat wij aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoenen een beter inzicht kunnen verkrijgen in hoe klanten onze service ervaren om onze services op basis van deze feedback verder te kunnen verbeteren.

▪ Wanneer het contact verband houdt met een overeenkomst dat wij met u hebben gesloten, is de juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op een overeenkomst.

Bewaartermijn gegevens: Uw gegevens worden verwijderd na een periode van 6 maanden gerekend vanaf de datum dat aan uw vraag/behoeften is voldaan.

Verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens:

▪ Centrum Propco

 

 

 

2) Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die worden beschreven in het gedeelte "Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe deze worden gebruikt en waarom, met inbegrip van de juridische grondslag voor onze verwerking", verstrekken wij uw persoonsgegevens soms aan andere bedrijven binnen de portefeuille van VIA Outlets en bepaalde dienstverleners die namens ons bepaalde bedrijfsactiviteiten uitvoeren. Het gaat daarbij om de volgende bedrijven:

• Beheersmaatschappij van Centrum Propco die beheers-, financiële en andere operationele diensten verleent;

• Database platform service en hosting provider die ons helpt met:

o het opslaan en combineren van gegevens;

o het verwerken van transactiegegevens van VIP-programma- en Fashion Club-leden;

o communiceren met onze VIP-programma- en Fashion Club-leden over de voordelen van deze loyaliteitsprogramma's;

o communiceren met klanten die zich hebben aangemeld om onze nieuwsbrief te ontvangen; en

o communiceren met deelnemers aan wedstrijden en prijsvragen die wij van tijd tot tijd organiseren;

• Klantenservice Platform;

• Winkeliers/merken in het Centrum die u in hun winkel in het Centrum kunnen helpen om u in te schrijven voor de Fashion Club;

• Dienstverleners die ons helpen met onze informatietechnologiesystemen (inclusief beveiliging);

• Cloudproviders die de informatie hosten die is opgeslagen in onze klantendatabase;

• Dienstverleners die ons helpen bij het bedienen van de beveiligingscamera's en het kentekenherkenningssysteem in het Centrum; en

• Verzekeraars die namens ons claims afhandelen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden delen met andere organisaties:

• als wij door de toepasselijke wetgeving of een overheidsinstantie verplicht worden om informatie over u te delen;

• als wij informatie over u moeten delen om de rechten, de eigendom of de veiligheid van ons bedrijf, onze klanten of anderen vast te stellen, uit te oefenen, te verdedigen of te beschermen. Dit omvat, in specifieke gevallen, het uitwisselen van informatie met andere organisaties ten behoeve van bescherming tegen fraude en diefstal; en

• aan rechtsopvolgers of vervangende exploitanten van al onze respectieve bedrijven of een deel daarvan.

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte en het Verenigd Koninkrijk

In sommige gevallen kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen ook buiten de EER en het VK toegankelijk zijn of worden verwerkt, inclusief Noord-Macedonië, de VS en Canada. Zie deze linkvoor een overzicht van EER landen. Die bestemmingen hebben mogelijk niet dezelfde wetten die uw gegevens in dezelfde mate beschermen als in de EER en het VK. Wij zijn verplicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn of worden verwerkt vanuit gebieden buiten de EER en het VK met betrekking waartoe de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende gebied een passend beschermingsniveau biedt (bekend als een "witte lijst" gebied) of, bij afwezigheid van een dergelijk besluit, er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Zie deze linkvoor een overzicht van toepasselijke adequaatheidsbesluiten. Als uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden opgevraagd of verwerkt vanuit een gebied buiten de EER of het VK dat niet op de witte lijst staat, kunnen de passende waarborgen worden geboden door standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en de commissaris voor informatie (FDPIC) (bekend als "modelclausules").

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de waarborgen die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer deze buiten de EER en het VK worden verwerkt (zie het gedeelte "Hoe kunt u contact met ons opnemen").

3) Hoe gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om onze systemen in staat te stellen uw apparaat te herkennen, zodat wij uw klantervaring tijdens het gebruik van onze Website kunnen personaliseren en verbeteren en u kunnen voorzien van relevante online reclame. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe deze worden gebruikt en waarom, met inbegrip van de juridische grondslag voor onze verwerking" en ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op https://bataviastad.nl/cookiebeleid.

4) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie is verzameld (zie het gedeelte "Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, hoe ze worden gebruikt en waarom, inclusief de juridische grondslag voor onze verwerking" voor meer informatie over de relevante doeleinden). Bij het bepalen van de relevante bewaartermijnen houden wij rekening met factoren zoals:

▪ wettelijke verplichting(en) onder de toepasselijke wetgeving om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld boekhoudkundige verplichtingen;

▪ verjaringstermijn onder het toepasselijk recht;

▪ (potentiële) geschillen; en

▪ richtlijnen van relevante nationale toezichthouders voor gegevensbescherming.

In alle andere gevallen wissen wij uw informatie veilig zodra deze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor de informatie wordt verzameld.

5) Ons beleid inzake persoonsgegevens van kinderen

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar zonder voorafgaande toestemming of machtiging van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt.

6) Uw rechten

Volgens de wet heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Recht op inzageU hebt het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (als wij die verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie in dit Privacybeleid). Dit recht stelt u in staat om er van op de hoogte te zijn dat en kunt controleren of wij uw persoonsgegevensgebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
Recht op rectificatieU hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificere als deze onjuist of onvolledig zijn.

Recht op gegevenswissing

 

Dit staat ook bekend als 'het recht van vergetelheid’ en stelt u eenvoudig gezegd in staat om te vragen om het wissen of verwijderen van uw persoonsgegevens. Dit is geen algemeen recht op wissen; er zijn uitzonderingen. U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw eerder gegeven toestemming intrekt, u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens en er geen doorslaggevend legitiem belang is om de verwerking voort te zetten, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of wij dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op beperking van de verwerking

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken. Dit betekent dat u de manier waarop wij uw gegevens gebruiken kunt beperken wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en wij de juistheid van de gegevens verifiëren, de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt en u zich verzet tegen het wissen en in plaats daarvan verzoekt om beperking, wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar wij deze moeten bewaren om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of verweer daartegen te voeren, of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en wij overwegen of onze legitieme gronden zwaarder wegen dan de uwe.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken voor uw eigen doeleinden in verschillende diensten. Als u bijvoorbeeld besluit om over te stappen naar een nieuwe provider, kunt u uw persoonsgegevens veilig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder dat de bruikbaarheid wordt aangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die is gebaseerd op onze legitieme belangen. Wijzullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling of uitoefening van of verweervoering tegen rechtsvorderingen.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor die marketing. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor die doeleinden.

Recht om toestemming in te trekken

 

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van eerdere verwerkingen, maar vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen wij geen verdere persoonsgegevens verwerken.

Recht om een klacht in te dienen

 

Naast bovengenoemde rechten hebt u het recht om een klacht over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen of verwerken in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk woont, waar u werkt of waar een vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

Op deze webpagina vindt u een overzicht van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU en hun contactgegevens.

Voordat u zich echter tot een toezichthoudende instantie wendt, radenwij u aan om contact met ons op te nemen over eventuele problemen. Wij nemen uw zorgen zeer serieus en willen u graag persoonlijk van dienst zijn.

 

U kunt uw verzoek sturen naar Privacy.Batavia@viaoutlets.com. Wij zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op uw verzoek reageren, en in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze termijn kan indien nodig met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal van de verzoeken. Wij zullen u binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dusdanige verlenging, samen met de redenen voor de vertraging.

Indien wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van de redenen waarom wij geen actie ondernemen. In dat geval hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en om een rechtsmiddel aan te wenden teneinde een gerechtelijke voorziening te verkrijgen.

7) Links naar andere websites

De Website kan links bevatten naar andere websites die worden beheerd door niet-gerelateerde bedrijven en personen ("Website van Derden"). Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. De opname op de Website van een link naar een Website van Derden betekent niet dat wij enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor die Website van Derden, de inhoud of het gebruik ervan, of voor het gebruik van functies, producten en/of diensten die via die Website van Derden beschikbaar worden gesteld. Wij hebben geen controle over Websites van Derden of informatie of materialen die daarop staan,en hebben Websites van Derden niet onderzocht, gecontroleerd of geverifieerd op nauwkeurigheid, volledigheid of conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of letsel veroorzaakt of ontstaan als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen op Websites van Derden of enige informatie of materialen die daarop staan. U opent en gebruikt Websites van Derdenop eigen risico.

8) Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid, dus controleer onze Website regelmatig om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen. Als u lid bent van de Fashion Club of zich hebt aangemeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, zullen wij u ook per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen.

9) Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via Privacy.Batavia@viaoutlets.com.

 

Als u vragen of wensen hebt in verband met uw persoonsgegevens, kunt u ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris: DPO@viaoutlets.com